Seminarer

Søk hjelp om matkontakt!


- Søk støtte til arbeidet med å oppfylle matkontaktforskriften, rådet Svend Svendsen i Emballasjekonvensjonen (foto Hanne Lislerud).

EK oppfordrer matprodusenter til å søke hjelp for å oppfylle de nye reglene om matkontakt.

Annonse

Miniseminar

Emballasjekonvensjonen arrangerer i dag et miniseminar i forbindelse med sitt årsmøte.

Emballasjekonvensjonen er en medlemsorganisasjon med formål om å bidra til at matkontaktforskriften oppfylles av dagligvarehandelen, matindustrien, emballasjeimportører, emballasjeprodusenter og råvareprodusenter.


EK-sertifikat

- Men det er stor forskjell på hvordan næringsmiddelprodusentene håndterer dette spørsmålet, sier Svend Svendsen, leder i Emballasjekonvensjonen.

De første EK-sertifikatene ble utstedt i 1989 av Nofima (Matforsk) som kontrollerer dokumentasjon på vegne av industrien.

- Fra 1989 til 2012 har matkontaktregelverket utviklet seg til å bli et omfattende, grundig og komplisert regelverk for plast. EK-sertifikatet er imidlertid ment å være en samsvarserklæring basert på dokumentasjon som er kontrollert av Nofima, sier Svendsen.


Mellomledd

Det er matkontaktforskriften, nasjonale tyske bestemmelser og noen industriguider som ligger til grunn for kontrollen Nofima utfører for å utstede EK-sertifikat.

Emballasjeprodusenter og – importører må sørge for dokumentasjon til EKs kontroll.

- På den måten kan matprodusentene sikre seg at de har nødvendig dokumentasjon den dagen Mattilsynet kommer. Emballasjeprodusentene slipper samtidig å gi fra seg konfidensiell dokumentasjon direkte til matindustrien, forklarer Svendsen.

Julie Tesdal Håland i Mattilsynet presiserer at det ikke er noe krav om at matprodusenter må EK-sertifikat som samsvarserklæring, men en samsvarserklæring må de ha.


Matkontaktreglene gjelder nesten bare plast og sier lite om gjenbruksfiber og trykkfarger.

Nesten bare plast

I henhold til matkontaktforskriften skal det gjennomføres migrasjonsanalyser av emballasjen, og dette er noe Nofima ikke utfører selv. Men selskaper som Norner og Norconserv kan utføre slike analyser for emballasjeprodusentene.

- Vi kan ikke be emballasjeprodusenter om egne toksikologiske undersøkelser i tilfeller der det generelle kravet i forskriften (artikkel 3) ikke baserer seg på nasjonale bestemmelser eller industriguider, sier Svendsen.

Han påpeker videre at matkontaktforskriften nesten bare gjelder for plast. Trykkfarger er for eksempel dårlig regulert.

- Det er dessuten mange overgangsordninger i et komplisert regelverk med behov for tolkning. Det har tatt utrolig lang tid å komme dit vi er i dag, og det vil ta flere tiår før alt er på plass, sier han.


Meldeplikt

Alle som produserer, leverer eller importerer matkontaktmaterialer må melde til Mattilsynet om hvilken emballasjetype de bruker og hva den skal brukes til. Dette gjelder også om matprodusenten selv har importert emballasjen.

- Det stilles dessuten krav til sporbarhet og kvalitetssystem. Sporbarhet er ikke en del av EKs kontroll. Matprodusentene må derfor sikre seg at sporbarhetskravet er fulgt opp av emballasjeleverandøren ved å kontrollere samsvarserklæring og merking av emballasjen.

Det er merkevareeieren som har hovedansvaret for at regelverket overholdes. Ifølge Svendsen er ansvaret langt på vei oppfylt når man har informert om bruksområde og bedt om samsvarserklæring.


Arve Gunnes ønsket velkommen til TeMa-dagen om matkontakt (foto Hanne Lislerud).

Samsvarserklæring

En samsvarserklæring skal minimum oppfylle ni punkter og viser kun påstander uten bevis. Men alle samsvarserklæringer skal være basert på dokumentasjon.

- Alle ledd i kjeden skal be foregående ledd om samsvarserklæring. Råvareerklæringen bør inneholde informasjon om hvilket regelverk som er lagt til grunn. Samsvarerklæringen fra emballasjeprodusenten bør bygge på informasjon fra råvareprodusenten.

Når matprodusenten kan vise til en samsvarserklæring fra emballasjeprodusenten stilles det ingen krav til at de selv må ha underliggende dokumentasjon.


Må ha kunnskap

Svendsen slår fast at næringsmiddelindustrien i større grad en tidligere må ha kunnskap om matkontaktregelverket.

- Dere må derfor involvere dere i problemstillinger og stille krav til emballasjeleverandører og underleverandører. Vi anbefaler alle matprodusenter å oppfylle matkontaktforskriften gjennom medlemskap i Emballasjekonvensjonen og bruk av EK-sertfikater.

Hvis man velger andre sertifikater eller samsvarerklæringer fra emballasjeprodusenten, er det viktig å studere innholdet.

- Erklæringene inneholder informasjon som er viktig for bruken av emballasjen. Man må sikre seg mot migrasjon fra trykkfarger, men det er vanskelig å få god dokumentasjon fra trykkfargeleverandørene. Derfor sier jeg: Søk støtte!


Klikk her for å bestille abonnement på Matindustrien

Mer om Seminarer

Universell julefrokost

24.11.14 - kl 14:12 Emballasjeforeningen arrangerer julefrokostseminar om universell design.

Kurs i pakking av kjøtt

20.11.14 - kl 06:00 Nofima, Emballasjeforeningen og Emballasjeforsk inviterer til kjøttemballasjekurs.

Strenge krav fra Coop

06.11.14 - kl 16:32 Med nytt logistikksenter er det slutt på fleksibiliteten: Coop går fra cirka til akkurat.

Viktigste saker nå

Siste kommentarer