RFID

RFID-leverandører er valgt


- En million slike plastpaller er snart omløp, fortalte Ragnar Strand i Norsk Lastbærer Pool tidligere i år. Det tilsvarer 80 prosent av alle paller og gir en betydelig reduksjon av CO2-utslippene. De innebygde RFID-brikkene tas nå i bruk.

Leverandører av infrastruktur for avlesning og registrering av NLPs RFID-taggede plastpaller er valgt.

Annonse

Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) har inngått kontrakt med Lexit Group, Telenor Objects og Hrafn om leveranse av RFID infrastruktur for avlesning og registrering av NLP's RFID taggede plastpaller.


Maarud var først ute med å ta i bruk plastpaller fra NLP i sin produksjon. Her ser vi logistikksjef Tor Arne Hansen. (Foto Marit Haugdahl, Handelsbladet FK).

Endret dynamikk i dagligvarelogistikken

Norsk Lastbærer Pool AS ble etablert i 2006 og eies av leverandører og grossister i norsk dagligvarehandel (DLF og DMF). NLP organiserer og driver en returordning av trepaller, plastpaller og plastkasser mellom parter i dagligvarehandelen.

Industrien erstatter nå trepaller med mer robuste plastpaller utstyrt med elektroniske RFID-brikker. Fire elektroniske brikker med en unik identifikator er innebygd i hver pall. I tillegg er det mulig å legge inn informasjon om innhold på pall, mottakers adresse og ordrenummer i hver brikke.

NLP vil bruke denne unike identifikatoren til pallene for å kontrollere flyten av paller gjennom sin egen verdikjede. De vil også tillate at deres kunder benytter informasjonsnettverket for å forbedre sine interne verdikjeder på en sikker og effektiv måte.

Nettverkeffekten av en slik implementering antas å være betydelig for alle partene i næringsmiddelindustrien.


Gjennomføring av visjonen

Det er allment kjent blant aktørene i næringsmiddelindustrien at bedre synlighet i hele verdikjeden vil føre til økt kvalitet og potensielt også redusere svinn.

Individuelle piloter har blitt kjørt i ulike deler av verdikjeden, men en felles infrastruktur for omfattende sporing på tvers av selskapene har vært savnet.

Elektronisk merking av paller vil gi en enkel identifikator som alle parter kan bruke for å registrere varer inn og ut av lageret sitt. Identifikatoren (EPC) kan lagres i distribuerte eller sentralt plassert databaser for å sikre fremtidig sporbarhet. Etter hvert som flere lokasjoner blir utstyrt med lesere vil kvaliteten på informasjonen øke.


- Hele lageret ville være renere dersom vi hadde hatt bare plastpaller. Dessuten blir de ikke ødelagt, sier truckfører Kent Pedersen i ASKO Øst.

eSporing

Informasjonsnettverket som NLP nå bygger opp kan også bistå næringens ambisjoner om å forbedre nasjonal sporbarhet i næringsmiddelindustrien.

Det nasjonale "eSporing"-prosjektet er et samarbeid mellom norske myndigheter og aktører i næringsmiddelindustrien.

Prosjektet har som ambisjon å utvikle og implementere en nasjonal elektronisk infrastruktur for sporing i hele næringskjeden av andre kvartal 2011.


Få løsningen opp å kjøre

NLP har valgt en gruppering bestående av utstyrsleverandør og profesjonell tjenestetilbyder Lexit Group Norge AS, tjenesteleverandør Telenor Objects AS og spesialist på elektronisk kommunikasjon Hrafn AS.

Lexit Group er hovedkontraktør mot NLP. Telenor Objects vil levere tjenester for datafangst, kø, lagring, videresending og drift. Hrafn vil lede prosjektet og de har også ansvar for kunnskapsoverføring samt at løsning implementeres i henhold til GS1's EPC Global EPCIS standard.


Klikk her for å bestille abonnement på Matindustrien

Mer om RFID

Sprayer på DNA-koder

21.11.14 - kl 01:09 I stedet for strekkoder skal påsprayet identifikasjon i molekylstørrelse merke maten for å unngå sykdom.

Kart

Se større kart »

Viktigste saker nå

Siste kommentarer